HỆ THỐNG QUAN TRẮC TẠI XÃ BẢN RỊA - QUANG BÌNH - HÀ GIANG


HÌNH ẢNH GIÁM SÁT SUỐI BẰNG CAMERA


SỐ LIỆU KHÍ TƯỢNG PHỤC VỤ CẢNH BÁO SỚM


DỮ LIỆU ẢNH RADAR MÂY VỆ TINH - NGUỒN VENTUSKY

DỰ BÁO MƯA TRONG 12 GIỜ TỚI - NGUỒN WINDY.COM